Doel

Refuge | Ons doel

Het doel wat wij voor ogen houden is een gezonde relatie tussen man en vrouw binnen het huwelijk zoals God het vanaf de schepping bedoeld heeft. Wij willen mensen de mogelijkheid geven om aan het herstel van hun huwelijksrelatie te werken om in de time-out fase de balans te herstellen.

Het uiteindelijke doel waar aan gewerkt wordt is herstel van de relatie waardoor partners en gezinnen in harmonie samen verder kunnen.

Het is van belang dat mensen hun waardigheid behouden. Gods Koninkrijk is een Koninkrijk van relaties.

Meest recente berichten