Hulpverlening

Refuge | Onze hulpverlening

Hulpverlening
Refuge biedt een veilige en betrouwbare woonplek. Een schuilplaats of toevluchtsoord.
Wanneer iemand besluit om voor een tijdelijke periode een kamer te huren binnen Refuge dan wordt er door ons met de desbetreffende persoon gekeken naar passende hulpverlening in de vorm van; professionele hulpverlening, pastorale hulpverlening of coachgesprekken. Coachgesprekken en een gedeeltelijke pastorale zorg wordt vanuit Refuge geboden. Het hulpverleningstraject dat wordt gevolgd, heeft tot doel om het huwelijk tot herstel te brengen.

Coachgesprekken 
Intern zijn coachgesprekken mogelijk. Deze gesprekken vinden plaats vanuit de contextuele hulpverlening. Het gaat hierin niet om goed of fout. De bewustwording is het begin van de verandering. Binnen het huwelijk kunnen mensen elkaar kwijtraken , waardoor een breuk kan ontstaan. We kijken  waar de wortel van die breuk ligt.

Wij zijn ervan overtuigd dat elk huwelijk een kans tot herstel heeft. Maar hoe voeg je je aan elkaar als de afstand zo groot is.  De genade van God is het vertrekpunt voor herstel. Er is gelijkheid in de relatie. We mogen wandelen in het besef dat we kinderen van God zijn, daarbij heeft ieder mens heeft zijn eigen verantwoordelijkheid.

Meest recente berichten